SME-kontakt i Sverige 

Söker du innovativa lösningar för ditt företag? 

Det internationella SPIN-initiativet (2009-2012) har som mål att stötta små och medelstora företag inom processoptimering och ledningsfrågor. Vi hjälper dig att hitta ditt företags dolda potential genom att presentera de senaste trenderna inom miljöteknik och företagsledning. Användning av dessa innovationer gör ditt företag mer konkurrenskraftigt, lönsamt och miljövänligt.

SPIN riktar sig även mot företag och forskningsinstitut som utvecklar innovativa tekniker och lösningar. Genom ett effektivt nätverksarbete samt matchning av tillgång och efterfrågan kommer SPIN att öppna nya marknader för dessa företag inom hela Östersjöregionen.

Vid sidan av direkta råd från den nationella SPIN-kontakten, får du möjlighet att delta i något av de arrangemang för små och medelstora företag som kommer att organiseras i Sverige, Tyskland, Polen, Danmark, Litauen, Estland och Finland. Då projektet är delfinansierat av EU är deltagandet gratis.

Denna hemsida kommer inom kort att byggas ut med en databas med exempel på ny miljöteknik samt andra idéer för hur ditt företag kan bli effektivare och lönsammare. Vi ser fram emot att få samarbeta med dig!