Krajowy Punkt Kontaktowy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Szukasz innowacyjnych rozwiązań dla Twojej firmy? 

Międzynarodowy projekt SPIN (2009-2012) wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) w dążeniu do optymalizacji zarówno procesów produkcji jak i zarządzania. Pomagamy im w dostosowaniu się do nowych przepisów i wymogów unijnych w dziedzinach energii odnawialnych, transportu czy gospodarki odpadami. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań Twoja firma stanie się nie tylko bardziej oszczędna i przyjazna dla środowiska, a też bardziej atrakcyjna dla konsumentów i przez to konkurencyjna na zglobalizowanym rynku.

Oferta SPIN skierowana jest także do jednostek badawczo-rozwojowych oraz firm już stosujących ekologiczne technologie i inne innowacyjne rozwiązania. Dzięki efektywnemu kojarzeniu podaży z popytem otworzymy tym firmom nowe rynki zbytu na terenie całego regionu Morza Bałtyckiego.

Oprócz możliwości bezpośredniego doradztwa przez nasz punkt kontaktowy, zapraszamy do udziału w wielu spotkaniach kontaktowych organizowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Polski, Niemiec, Danii, Litwy, Estonii, Finlandii i Szwecji.

Nasza strona internetowa została wyposażona w bazę innowacji zzawierającą przykłady najnowszych technologii ekologicznych oraz wiele innych pomysłów, które mogą sprawić, że Twoja firma stanie się bardziej przyjazna dla środowiska, oszczędna i konkurencyjna.

Ponieważ projekt jest dofinansowywany przez Unię Europejską, wymieniona pomoc jest dla przedsiębiorców bezpłatna. Zapraszamy do współpracy!