Inovacijos – tai naujos idėjos ir jų įgyvendinimas praktikoje. Tai nauji produktai ir paslaugos, naujos gamybos technologijos, padedančios mažinti išlaidas ir didinti ekonominį pelną. Įdiegus inovacijas mažos ir vidutinės įmonės tampa konkurencingesnės, pelningesnės ir draugiškesnės aplinkai.

Didėjanti gaminių, procesų ir paslaugų veiklos įtaka aplinkai bei griežtėjantys Europos Komisijos direktyvų reikalavimai kelia vis didesnius reikalavimus mažoms ir vidutinėms įmonėms. Įmonės privalo restruktūrizuoti tam tikras veiklos sritis, tačiau dažnai tam nėra pasirengusios.

Projektas SPIN (angl. Sustainable Production through Innovation in SMEs) išvertus į lietuvių kalbą reiškia „Darnios gamybos inovacijos mažų ir vidutinių įmonių plėtrai“. Tai trejų metų (2009–2012) trukmės projektas, kurio vertė – 3 mln. eurų. Projekto SPIN vykdymą inicijavo Baltic 21 institutas, sudarytas iš įvairių Baltijos jūros regiono valstybių pramonės sektoriaus atstovų. SPIN yra vienas iš Baltic 21 instituto atrinktų Švyturio (angl. Lighthouse) projektų, kuriuo siekiama skatinti darnią plėtrą Baltijos jūros regione.

Projektą remia ir jo eigą stebi Baltijos regiono valstybių vyriausybės, asociacijos, mokslo institucijos ir tarptautinės nevyriausybinės organizacijos. Lietuvoje projektas vykdomas bendradarbiaujant su LR ūkio ministerija, Lietuvos pramonės ir amatų rūmais, nevyriausybinėmis organizacijomis bei šalies mažomis ir vidutinėmis įmonėmis, siekiančiomis inovatyvumo ir darnios gamybos.  

SPIN tikslai

Kaip jau minėta, Europos Komisijos direktyvos ir reglamentai reikalauja, kad įmonės laikytųsi aplinkos apsaugos reikalavimų ir garantuotų kuo draugiškesnius aplinkai gamybos procesus. Bandant laikytis šių reikalavimų visame Baltijos jūros regione buvo sukurta gana daug naujų aplinkos apsaugos technologijų, tačiau dėl įvairių priežasčių jų galimybės nepakankamai išnaudojamos. Pirma, jomis pasinaudoti buvo sunku mažoms ir vidutinėms įmonėms; antra, naujos technologijos bei inovatyvūs sprendimai sukuriami ir išbandomi ne Baltijos jūros regione, kur nėra pakankamos mažmeninės rinkos. Taigi naujos technologijos išbandomos ne mažose ir vidutinėse, o didelėse įmonėse.

Siekiant išvengti šios neatitikties, projektas SPIN suburia geriausius ekspertus iš įvairių Baltijos regiono valstybių institucijų ir suvienija jų pastangas, padėsiančias mažoms ir vidutinėms įmonėms atitikti direktyvų ir reglamentų reikalavimus praktiniame ir politiniame lygmenyje.

SPIN veikla
 • Identifikuoti ir skatinti inovacijas aplinkos apsaugos srityje.
 • Suteikti mažoms ir vidutinėms įmonėms galimybę pasinaudoti techninėmis ir organizacinėmis aplinkos apsaugos inovacijomis, atitinkančiomis konkrečius jų poreikius.
 • Supažindinti ir aprūpinti mažas ir vidutines įmones turimomis geriausiomis valdymo ir sprendimo priėmimo priemonėmis, kurios padėtų joms aplinkos apsaugos inovacijas taikyti savo veikloje.
 • Kurti strategiją, kuri skatintų ir teiktų paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms, taikančioms aplinkos apsaugos inovacijas.
 • Sukurti nuoseklią tarptautinę paramos ir politikos sistemą visame Baltijos jūros regione.

SPIN rezultatai
 • Užmegzti ryšius su daugiau nei 2 500 mažų ir vidutinių įmonių visame Baltijos jūros regione.
 • Skatinti keletą milijonų eurų siekiančias investicijas mažoms ir vidutinėms įmonėms, įgyvendinančioms inovatyvius sprendimus.
 • Didinti mažų ir vidutinių įmonių, siūlančių aplinkos apsaugos inovacijas didesnėms rinkoms, konkurencingumą Baltijos jūros regione.
 • Bendram tikslui pasiekti sujungti 200 aplinkos apsaugos inovacijų srities institucijų Baltijos jūros regione.
 • Surinkti ir į duomenų bazę įdėti daugiau nei 1 000 geros praktikos inovacijose pavyzdžių Baltijos jūros regione.
 • Sukurti Baltijos jūros regiono politikos strategiją, padėsiančią pagerinti aplinkos apsaugos inovacijų taikymą praktikoje.

Inovacijos darniai gamybai


Projektas SPIN remia aplinkos apsaugos inovacijas, skatinančias darnią gamybą mažose ir vidutinėse įmonėse. Kitaip tariant, šios inovacijos padeda sumažinti ekonominius, aplinkos apsaugos ir socialinius kaštus, kartu išlaikant tas pačias gamybos apimtis ar net jas padidinant.
Be tiesioginių konsultacijų, kurias mažoms ir vidutinėms įmonėms suteiks SPIN projekto partneriai Lietuvoje, įmonių atstovai turės galimybę dalyvauti renginiuose, kurie vyks Vokietijoje, Lenkijoje, Danijoje, Lietuvoje, Estijoje, Suomijoje ir Švedijoje. Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga, todėl visos čia paminėtos paslaugos yra nemokamos.
Netrukus šią interneto svetainę papildys duomenų bazė, kurioje rasite naujausias aplinkos apsaugos technologijas ir daugelį kitų gerų idėjų, padėsiančių mažoms ir vidutinėms įmonėms tapti efektyvesnėmis ir pelningesnėmis.
Drąsiai ieškokite informacijos mūsų duomenų bazėje ir dalyvaukite susitikimuose. Jei iškils klausimų, kreipkitės į SPIN projekto partnerius Lietuvoje – Aplinkos inžinerijos institutą (APINI)!

Projekto koordinatorius Lietuvoje: