Afholdte arrangementer

I rækken af miljøseminarer har Teknologisk Institut afholdt det danske ECAP seminar. ECAP programmet fra Europa-Kommissionen, skal hjælpe små og mellemstore virksomheder (SMV) med miljøarbejdet og minimere deres miljøpåvirkning.

Gratis seminar om bæredygtigt byggeri

Få ny viden om energieffektive bygninger og innovative, miljøvenligt produkter, og benyt lejligheden til at udveksle erfaringer.
 
 
Disse miljørigtige løsninger søges udbredt via deltagelse i SPIN Østersø-netværket, der udbreder kendskabet til bæredygtige teknologier og giver adgang til nye markeder i Østersøområdet.

I samarbejdet arbejdes der mod at sikre:

  • Hyppigere brug af nye teknologier, der forbedrer virksomhedens bæredygtighed
  • Implementering af innovative løsninger, som allerede eksisterer i dag
  • Oprettelse af SPIN Østersønetværket, hvor virksomheder kan efterlyse eller tilbyde innovative teknologier.

Hvilket udbytte får virksomheden af at deltage:

Formålet er at øge innovationsaktiviteten indenfor bæredygtig produktion hos SMV’er. I samarbejde med Teknologisk Institut gennemgås hvilke tiltag der er nødvendige for forbedringer. Værktøjer der anvendes er bla.:
  • Livscyklusvurderinger. Vurderer miljøpåvirkningen fra vugge til grav af produktet.
  • SCOR - Supply Chain Operations Reference model. Forsyningskæden gennemgås for at vurdere muligheder for forbedringer.

Koblet med en overordnet analyse, får virksomhedsledelsen en vurdering af hvilke tiltag, samt effektiviteten af de enkelte tiltag, der vil bidrage til den ønskede bæredygtighed hos virksomheden. Herefter vejleder Teknologisk Institut i implementeringen for at sikre den bedste effekt og resultat.

Ud over rådgivning via SPIN’s nationale kontaktpersoner, er der lejlighed til at deltage i en af de mange begivenheder for SMV'er, som blev afholdt i Tyskland, Polen, Danmark, Litauen, Estland, Finland og Sverige. Da projektet er delvist finansieret af Den Europæiske Union, vil aktiviteter indenfor projektets rammer gennemføres uden beregning.Denne hjemmeside vil snart blive udvidet med en database med de nyeste miljøteknologier og innovationer, samt mange andre ideer, hvordan man kan gøre virksomheden mere effektiv og rentabel.