Event

ECAP seminar om små og mellemstore virksomheders miljøarbejde, København, Danmark

28.01.2010 — 28.01.2010
I rækken af miljøseminarer afholder Teknologisk Institut det danske ECAP seminar den 28. januar 2010.
ECAP programmet fra Europa-Kommissionen, skal hjælpe små og mellemstore virksomheder (SMV) med miljøarbejdet og minimere deres miljøpåvirkning.

På seminaret præsenteres emner, der:
  • Reducerer den administrative byrde for SMV virksomheder
  • Letter implementering af miljøarbejdet hos SMV’er
  • Opbygning af lokal miljøekspertise, som skal hjælpe SMV’erne med knowhow på virksomhedsniveau.
Emnerne diskuteres og der udveksles erfaringer og Best Practice omkring miljøarbejdet.

Hvem bør deltage?
ECAP seminaret er rettet mod personer, der assisterer SMV’er i miljøarbejdet, fx rådgivningsvirksomheder, handelskamre, offentlige myndigheder, SMV sammenslutninger og erhvervsorganisationer. 

For tilmelding, benyt venligst nedenstående link. Bemærk: Der er begrænset antal pladser! Tilmelding skal ske senest fredag, den 22. januar 2010.